Bản Thánh ca mới này
Chúng con đồng thanh ca tụng Ngài
Bằng con tim chân thật
Chúng con nhìn vào sách và hát
Ngợi ca niềm vinh quang mới
Rằng Chúa Trời trừng trị người có tội
Và giúp đỡ những người ngoan
Đấng khả kính trong sự vinh quang
Và trong nhà thờ yên lặng
Cùng vui vẻ hát lên
Ca tụng một cái tên Chúa Trời
Rồi những thanh gươm thần thánh
Được đặt vào những bàn tay
Để trừng trị những ai phản trắc
Và những người theo khoa học
Còn những ông vua tàn ác
Hãy xích chúng vào xiềng gông
Chúng, những kẻ nổi danh
Hãy dùng xích buộc lại
Và xét tội những tên tác quái
Bằng phiên toà chính nghĩa của mình
Để đến muôn đời sự vinh quang
Dành cho những người khả kính.