Xin Ngài hãy cứu con
Phán xét con theo ý mình.
Con cầu xin Thượng Đế
Bằng những lời từ miệng của mình.
Có một thế lực đen
Đang giẫm đạp hồn con
Nó không hề nhìn thấy
Ngài và điều gì đang xảy.
Còn Ngài giúp đỡ con
Và bảo vệ con
Khỏi lũ người ác độc
Trả về cho con sự thật
Con cầu nguyện Ngài, ôi Thượng Đế của con
Bằng cả trái tim cô đơn
Và con nhìn vào cái ác
Bằng đôi mắt không ác của mình.