Kẻ dại dột bằng lời mình
Chối từ Thượng Đế
Khi không còn pháp chế
Hắn không biết hạnh phúc của mình
Còn Thượng Đế ngước mắt nhìn:
Liệu có còn Thượng Đế bao dung, độ lượng?
Không còn Đấng Tối cao thần thánh
Không có con tim thánh thần!
Khi mà những kẻ đầy tội lỗi kia lại sáng mắt nhìn
Và chúng ăn thịt người thay cho bánh
Chúng chẳng hề có lòng tin.
Ơ nơi người ta biết sợ sệt
Thì tai hoạ sẽ không còn
Chứ ở đây quân xảo quyệt
Chỉ biết sợ chính mình.
Liệu có ai ra tay cứu vớt
Ai trả về cho chúng tôi sự thật?
Thượng Đế có khi nào giúp đỡ được không
Thì hãy ra tay phá bỏ xiềng gông
Chúng tôi sẽ ca tụng Ngài, Thượng Đế
Bằng mọi hơi thở của mình
Niềm vui sẽ về với xứ Israel
Và Ngài Jacob kia thần thánh.