Chúng tôi đã từng nghe
Về vinh quang của Ngài.
Ông bà chúng tôi kể lại
Rằng Ngài vô cùng dữ dội
Rằng từ thế kỷ xa xăm
Bằng bàn tay của mình
Ngài tạo nên những bàn tay
Rồi ngài phủ lên mặt đất này
Xác của quân thù hung dữ
Và những đứa con của Ngài
Ca tụng ngài, vì họ
Được sống trong thanh bình, đầy đủ
Thế mà giờ đây
Ngài lại phủ lên những đứa con của Ngài
Những điều sỉ nhục
Và kẻ thù ác độc
Xua đuổi chúng tôi vào cái chết
Như xua những con cừu
Ngài trao chúng tôi
Vào tay quân thù nguyền rủa
Rồi Ngài từ giã
Mặc cho thiên hạ chê cười

Ngài đi vào câu chuyện cười
Cho những người gàn dở.
Người ta lắc đầu
Và cười nhạo chúng tôi
Ngày lại qua ngày
Chúng tôi sống trong xấu hổ
Rồi chết trong xiềng gông
Trong dối lừa, khó nhọc.
Chúng tôi không cầu Chúa khác
Mà chỉ cầu xin Ngài:
“Hãy cứu chúng tôi
Khỏi bàn tay kẻ thù ác độc
Hãy đánh cho kẻ thù tan tác
Rồi nữa, đánh thêm
Cho thật mạnh hơn
Xin Ngài hãy rũ bỏ
Hết nước mắt, đắng cay
Xin hãy cứu những linh hồn này
Và xin Ngài hãy giúp
Cho chúng tôi nổi dậy chống chuyên quyền.