Người ngoan đạo
Không nghe lời khuyên kẻ ác
Không bước vào con đường tội ác
Như với đồng đất khô cằn.

Mà theo qui luật trời xanh
Linh hồn và ý chí
Sẽ đấu tranh để trở thành
Cánh đồng tươi tốt
Và trên mặt nước
Cây sẽ tươi xanh.
Tất cả đều kết trái, đâm hoa
Con người cũng chín
Từ những người láu lỉnh
Dấu vết sẽ không còn
Sẽ như tro bụi
Gió cuốn trên thế gian.
Và từ những nấm mồ
Người ác không cùng người ngoan sống lại
Nhưng những việc tốt sẽ hồi sinh lại
Còn những việc xấu sẽ chết đi.