Đừng ghen chi người giàu
Người giàu không biết đến
Tình yêu hay lòng kính trọng
Người giàu chỉ mua chúng mà thôi.
Cũng đừng ghen chi kẻ mạnh
Kẻ đó áp bức mọi người
Đừng ghen chi kẻ vinh quang ngời ngời
Bởi chính kẻ này rất biết
Yêu hắn chẳng có ai
Nhưng niềm vinh quang khó nhọc
Hắn giành được bằng nước mắt
Chỉ mua vui cho thiên hạ mà thôi.
Những người trẻ tuổi gặp nhau
Rồi yêu nhau, không bàn cãi
Ngỡ thiên đường nhưng nhìn vào sẽ thấy
Đang cựa mình nỗi khổ đau...
Hãy đừng ghen với một người nào
Mà hãy nhìn ra thế giới:
Trên mặt đất chẳng có thiên đường
Và cả trên trời cũng vậy!