Chưa có đánh giá nào
Nước: Nga
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Natan Zlotnikov (1 bài)
- Gennady Aigi (1 bài)
- Evghenhi Evtushenko (153 bài)
- Andrey Voznhesenski (45 bài)
- Michael Plyatskovskim (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Thái Bá Tân (1 bài)
Tạo ngày 05/12/2018 20:25 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 05/12/2018 20:35 bởi hongha83
Tanzilya Mustafaevna Zumakulova (Танзиля Мустафаевна Зумакулова, 1934-) là nữ nhà thơ Nga Xô viết, sinh tại làng Girkhozhan (nay là Tyrnyauz, quận Elbrussky, KBR). Năm 1940-1944, bà học tại trường tiểu học của làng Girkhozhan, sau đó tiếp tục học ở Kyrgyzstan. Những bài thơ đầu của bà xuất hiện năm 1954. Năm 1959, tuyển tập thơ đầu Hoa trên đá (Къаяда гюлле) được xuất bản. Năm 1989, bà được bầu làm Phó đại biểu Liên Xô. Bà được bầu làm thành viên của Uỷ ban Kiểm toán của Hội Nhà văn Liên Xô (SP), một thành viên của Hội Nhà văn Dân uỷ Nga-Xô (SP RSFSR). Bà là thành viên của Đoàn Chủ tịch Hội đồng liên doanh của CBD và là thành viên của Uỷ ban điều hành Liên minh các nhà văn quốc tế.