Dòng sông thôi không chảy
Khi gặp đại dương mênh mông
Và việc người leo núi làm xong
Khi anh ta tới đỉnh

Chỉ trong nghề khiêm tốn như thế
Là chúng ta không tới đích bao giờ
Vì thơ tôi bắt bạn
Hãy lên cao, lên cao
Hãy xuống sâu, xuống sâu

Thơ không giới hạn


Nguồn: Thơ dịch, Thái Bá Tân, NXB Lao động, 2001
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)