Tóc bạc trắng, mắt mù loà
Nhưng lòng ao ước mẹ già gặp con
Hỡi người con giải phóng quân
Bao la lòng mẹ, gậy lần tìm con

Mắt loà tay mẹ gầy xương
Sờ từng khuôn mặt bầy con trở về
Lòng còn phấp phỏng nghi ngờ
Mẹ sờ tay, nắn vai, đo thân hình

“Tám Việt Cộng không gãy cành đu đủ!”
Giặc sợ con, chúng bịa chuyện ra
Gặp con, bừng sáng lòng già
Đôi chân mẹ bước ra về hân hoan

Nhìn theo chiến sĩ rưng rưng
Khuất dần bóng mẹ muôn từng vọi cao
Căm thù giặc, hận dâng trào
Lệ con - lời nguyện thề nào nặng hơn


Nguồn: Với nụ cười chiến thắng (thơ dịch), Nhiều tác giả, NXB Phụ nữ, 1974
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)