Ngày ngày mẹ đi tập luyện
Con thơ theo chân đứng xem
Đêm mẹ đi hạ đồn giặc
Trở về, con mẹ reo mừng
Dưới đèn, chăm chăm nhìn mẹ
Con mê mải chuyện hạ đồn
Ước sao một đêm vụt lớn
Súng này mẹ sẽ trao con!


Nguồn: Với nụ cười chiến thắng (thơ dịch), Nhiều tác giả, NXB Phụ nữ, 1974
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)