Bên Trường Thành hái được đoá hoa vàng
Đem về giắt trên đầu con gái nhỏ
Khi buổi tối ánh đèn êm dịu toả
Tôi kể con nghe về nàng Mạnh Khương xưa


Nguồn: Về Diên An (thơ Trung Quốc), NXB Văn học, 1961.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)