Chưa có đánh giá nào

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 16/11/2016 02:31, số lượt xem: 375

Phố này vừa ráo cơn mưa
Tàn me còn đọng lưa thưa giọt buồn
Giọt rơi từ những suối nguồn
Giọt tràn từ những khoé tuôn lệ nguồn

(đường Sách,
jul 24, 2016)