Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: lục-bát (15)
Đăng ngày 07/10/2018 01:03, số lượt xem: 242

hỏi đâu, rằng chốn mưa tuôn
hỏi sao, rằng vẫn giọt buồn vô ngôn
hỏi không, thì biết rằng còn
hỏi người, thấy bóng mây non chớp nguồn

(Saigon, 20181004)