Chưa có đánh giá nào
Nước: Hy Lạp
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

- Bằng Việt (1 bài)
Tạo ngày 08/07/2008 04:42 bởi hongha83
Takis Sinopoulos (1917-1981) là nhà thơ Hy Lạp. Sinh ở Pyrgos, thủ phủ của quận Ilia (nằm ở phía Tây Hy Lạp). Tham gia tích cực vào cuộc đấu tranh chống độc tài và khủng bố Hy Lạp giữa những năm 70 của thế kỷ XX.

Tác phẩm:
- Những bài ca (1953)
- Cuộc gặp với Max (1956)
- Helen (1958)
- Đêm và đối âm (1959)
- Bài ca của Joanna và Constantine (1961)
- Sử biên niên (1975)
- Tấm bản đồ (1977)
- Sách đêm (1978)