124.17
Nước: Ấn Độ
455 bài thơ
36 người thích
Tạo ngày 24/06/2005 19:12 bởi Vanachi, đã sửa 5 lần, lần cuối ngày 12/06/2008 02:43 bởi Cammy
Rabindranath Tagore (1861-1941) là nhà thơ, nhà văn, nhà viết kịch, nhạc sĩ và hoạ sĩ Ấn Độ, giải Nobel Văn học năm 1913. Là con thứ mười bốn của một điền chủ - nhà cải cách tôn giáo giàu có. Ông đi học ở trường một thời gian ngắn; về sau học ở nhà với cha. 8 tuổi, R. Tagore nổi tiếng giỏi văn nhất vùng Bengal; 13 tuổi có thể sáng tác nhạc, hoạ, đọc sách cổ bằng tiếng Phạn và dịch kịch Shakespeare; 17 tuổi sang Anh du học; năm 1880, trở về ấn Độ, viết vở nhạc kịch đầu tiên. Năm 1910 ra đời tiểu thuyết sáng giá nhất của R. Tagore - Gora - ủng hộ tính nhẫn nại tôn giáo và chính trị. Năm 49 tuổi R. Tagore xuất bản Gitanjali (theo tiếng Bengal có nghĩa là Lời dâng). Thi phẩm này là lí do cho việc đề cử trao giải Nobel Văn học năm 1913, được cả thế giới công nhận là kỳ công thứ ha…

 

 1. Ai đó
  1
 2. Bài hát của cha
  1
 3. Bài số 001
  2
 4. Bài số 001
  3
 5. Bài số 002
  2
 6. Bài số 002
  1
 7. Bài số 003
  1
 8. Bài số 003
  3
 9. Bài số 004
  1
 10. Bài số 004
  1
 11. Bài số 005
  1
 12. Bài số 005
  1
 13. Bài số 006
  1
 14. Bài số 006
  5
 15. Bài số 007
  1
 16. Bài số 007
  1
 17. Bài số 008
  1
 18. Bài số 009
  1
 19. Bài số 01
  1
 20. Bài số 01
  1
 21. Bài số 01
  2
 22. Bài số 01
  1
 23. Bài số 01
  3
 24. Bài số 010
  1
 25. Bài số 011 - Thượng đế là lao động
  3
 26. Bài số 012
  1
 27. Bài số 013
  1
 28. Bài số 014
  1
 29. Bài số 015
  1
 30. Bài số 016
  2
 31. Bài số 016
  1
 32. Bài số 017
  1
 33. Bài số 018
  1
 34. Bài số 018
  1
 35. Bài số 019
  1
 36. Bài số 02
  3
 37. Bài số 02
  2
 38. Bài số 02
  2
 39. Bài số 02
  1
 40. Bài số 020
  2
 41. Bài số 021
  1
 42. Bài số 022
  1
 43. Bài số 023
  1
 44. Bài số 023
  2
 45. Bài số 024
  1
 46. Bài số 025
  1
 47. Bài số 026
  1
 48. Bài số 027
  1
 49. Bài số 027
  1
 50. Bài số 028
  2
 51. Bài số 028
  1
 52. Bài số 029
  2
 53. Bài số 03
  1
 54. Bài số 03
  1
 55. Bài số 03
  1
 56. Bài số 03
  1
 57. Bài số 03
  1
 58. Bài số 030
  1
 59. Bài số 031
  2
 60. Bài số 031
  2
 61. Bài số 032
  1
 62. Bài số 033
  1
 63. Bài số 034
  1
 64. Bài số 034
  2
 65. Bài số 035
  2
 66. Bài số 036
  2
 67. Bài số 037
  1
 68. Bài số 038
  2
 69. Bài số 039
  1
 70. Bài số 04
  1
 71. Bài số 04
  1
 72. Bài số 04
  1
 73. Bài số 04
  2
 74. Bài số 040
  1
 75. Bài số 041
  1
 76. Bài số 042
  1
 77. Bài số 043
  1
 78. Bài số 043
  1
 79. Bài số 044
  1
 80. Bài số 045
  1
 81. Bài số 045
  1
 82. Bài số 046
  1
 83. Bài số 047
  1
 84. Bài số 048
  1
 85. Bài số 049
  1
 86. Bài số 05
  1
 87. Bài số 05
  2
 88. Bài số 05
  1
 89. Bài số 05
  1
 90. Bài số 050
  1
 91. Bài số 051
  1
 92. Bài số 052
  1
 93. Bài số 053
  1
 94. Bài số 054
  1
 95. Bài số 055
  1
 96. Bài số 056
  1
 97. Bài số 057
  1
 98. Bài số 058
  1
 99. Bài số 058
  2
 100. Bài số 059
  1
 101. Bài số 06
  1
 102. Bài số 06
  1
 103. Bài số 06
  1
 104. Bài số 060
  1
 105. Bài số 061
  1
 106. Bài số 062
  1
 107. Bài số 063
  1
 108. Bài số 064
  1
 109. Bài số 065
  1
 110. Bài số 066
  1
 111. Bài số 067
  1
 112. Bài số 067
  2
 113. Bài số 068
  1
 114. Bài số 069
  1
 115. Bài số 07
  1
 116. Bài số 07
  1
 117. Bài số 07
  1
 118. Bài số 070
  1
 119. Bài số 071
  1
 120. Bài số 072
  1
 121. Bài số 073
  1
 122. Bài số 074
  1
 123. Bài số 075
  1
 124. Bài số 076
  1
 125. Bài số 077
  1
 126. Bài số 078
  1
 127. Bài số 078
  2
 128. Bài số 079
  1
 129. Bài số 08
  2
 130. Bài số 08
  2
 131. Bài số 08
  2
 132. Bài số 08
  1
 133. Bài số 080
  1
 134. Bài số 081
  1
 135. Bài số 082
  1
 136. Bài số 083
  1
 137. Bài số 084
  1
 138. Bài số 085
  1
 139. Bài số 086
  1
 140. Bài số 087
  1
 141. Bài số 088
  1
 142. Bài số 088
  2
 143. Bài số 089
  1
 144. Bài số 09
  1
 145. Bài số 09
  1
 146. Bài số 09
  1
 147. Bài số 09
  1
 148. Bài số 090
  1
 149. Bài số 091
  1
 150. Bài số 092
  1
 151. Bài số 093
  1
 152. Bài số 094
  1
 153. Bài số 095
  1
 154. Bài số 096
  1
 155. Bài số 097
  1
 156. Bài số 098
  1
 157. Bài số 099
  1
 158. Bài số 1
  1
 159. Bài số 10
  1
 160. Bài số 10
  1
 161. Bài số 10
  1
 162. Bài số 10
  1
 163. Bài số 100
  1
 164. Bài số 101
  2
 165. Bài số 101
  2
 166. Bài số 102
  1
 167. Bài số 103
  1
 168. Bài số 11
  2
 169. Bài số 11
  1
 170. Bài số 11
  1
 171. Bài số 118
  2
 172. Bài số 12
  2
 173. Bài số 12
  1
 174. Bài số 12
  1
 175. Bài số 123
  2
 176. Bài số 126
  2
 177. Bài số 13
  1
 178. Bài số 13
  1
 179. Bài số 13
  1
 180. Bài số 13
  1
 181. Bài số 14
  1
 182. Bài số 14
  1
 183. Bài số 14
  1
 184. Bài số 15
  1
 185. Bài số 15
  1
 186. Bài số 15
  1
 187. Bài số 16
  8
 188. Bài số 16
  1
 189. Bài số 16
  1
 190. Bài số 160
  2
 191. Bài số 17
  1
 192. Bài số 17
  1
 193. Bài số 17
  1
 194. Bài số 176
  2
 195. Bài số 18
  1
 196. Bài số 18
  1
 197. Bài số 18
  1
 198. Bài số 19
  2
 199. Bài số 19
  1
 200. Bài số 19
  1
 201. Bài số 191
  2
 202. Bài số 2
  1
 203. Bài số 20
  1
 204. Bài số 20
  1
 205. Bài số 20
  1
 206. Bài số 21
  1
 207. Bài số 21
  1
 208. Bài số 21
  1
 209. Bài số 22
  1
 210. Bài số 22
  1
 211. Bài số 22
  2
 212. Bài số 23
  1
 213. Bài số 23
  1
 214. Bài số 23
  1
 215. Bài số 23
  1
 216. Bài số 24
  2
 217. Bài số 24
  1
 218. Bài số 24
  1
 219. Bài số 25
  1
 220. Bài số 25
  1
 221. Bài số 25
  1
 222. Bài số 26
  1
 223. Bài số 26
  1
 224. Bài số 26
  1
 225. Bài số 27
  1
 226. Bài số 27
  1
 227. Bài số 27
  2
 228. Bài số 278
  2
 229. Bài số 28
  1
 230. Bài số 28
  1
 231. Bài số 28
  4
 232. Bài số 29
  3
 233. Bài số 29
  1
 234. Bài số 29
  1
 235. Bài số 3
  1
 236. Bài số 30
  1
 237. Bài số 30
  2
 238. Bài số 30
  1
 239. Bài số 31
  4
 240. Bài số 31
  1
 241. Bài số 31
  1
 242. Bài số 32
  1
 243. Bài số 32
  1
 244. Bài số 32
  1
 245. Bài số 323
  3
 246. Bài số 326
  2
 247. Bài số 33
  1
 248. Bài số 33
  1
 249. Bài số 33
  1
 250. Bài số 34
  2
 251. Bài số 34
  1
 252. Bài số 34
  1
 253. Bài số 35
  1
 254. Bài số 35
  1
 255. Bài số 35
  1
 256. Bài số 36
  1
 257. Bài số 36
  1
 258. Bài số 36
  1
 259. Bài số 37
  1
 260. Bài số 37
  1
 261. Bài số 37
  1
 262. Bài số 38
  1
 263. Bài số 38
  1
 264. Bài số 38
  1
 265. Bài số 38
  1
 266. Bài số 39
  1
 267. Bài số 39
  2
 268. Bài số 39
  1
 269. Bài số 4
  1
 270. Bài số 40
  1
 271. Bài số 40
  1
 272. Bài số 40
  1
 273. Bài số 41
  1
 274. Bài số 41
  1
 275. Bài số 41
  1
 276. Bài số 42
  1
 277. Bài số 42
  1
 278. Bài số 42
  1
 279. Bài số 43
  1
 280. Bài số 43
  1
 281. Bài số 43
  1
 282. Bài số 44
  1
 283. Bài số 44
  1
 284. Bài số 44
  1
 285. Bài số 45
  1
 286. Bài số 45
  1
 287. Bài số 45
  1
 288. Bài số 46
  1
 289. Bài số 46
  1
 290. Bài số 46
  1
 291. Bài số 47
  1
 292. Bài số 47
  1
 293. Bài số 47
  1
 294. Bài số 47
  2
 295. Bài số 48
  1
 296. Bài số 48
  1
 297. Bài số 48
  1
 298. Bài số 49
  2
 299. Bài số 49
  1
 300. Bài số 49
  1
 301. Bài số 5
  1
 302. Bài số 50
  1
 303. Bài số 50
  1
 304. Bài số 50
  1
 305. Bài số 51
  1
 306. Bài số 51
  1
 307. Bài số 51
  1
 308. Bài số 52
 309. Bài số 52
  1
 310. Bài số 52
  2
 311. Bài số 53
  1
 312. Bài số 53
  1
 313. Bài số 53
  1
 314. Bài số 54
  1
 315. Bài số 54
  1
 316. Bài số 54
  2
 317. Bài số 55
  1
 318. Bài số 55
  1
 319. Bài số 56
  1
 320. Bài số 56
  1
 321. Bài số 56
  1
 322. Bài số 57
  1
 323. Bài số 57
  3
 324. Bài số 58
  1
 325. Bài số 58
  1
 326. Bài số 59
  1
 327. Bài số 59
  1
 328. Bài số 6
  1
 329. Bài số 60
  1
 330. Bài số 60
  1
 331. Bài số 60
  1
 332. Bài số 61
  1
 333. Bài số 61
  1
 334. Bài số 61
  1
 335. Bài số 62
  1
 336. Bài số 62
  1
 337. Bài số 62
  3
 338. Bài số 63
  1
 339. Bài số 63
  1
 340. Bài số 64
  1
 341. Bài số 64
  1
 342. Bài số 64
  1
 343. Bài số 64
  1
 344. Bài số 65
  1
 345. Bài số 65
  1
 346. Bài số 66
  1
 347. Bài số 66
  1
 348. Bài số 67
  1
 349. Bài số 67
  1
 350. Bài số 68
  1
 351. Bài số 68
  1
 352. Bài số 69
  1
 353. Bài số 69
  1
 354. Bài số 7
  1
 355. Bài số 70
  1
 356. Bài số 70
  1
 357. Bài số 70
  1
 358. Bài số 71
  1
 359. Bài số 71
  1
 360. Bài số 72
  1
 361. Bài số 72
  1
 362. Bài số 73
  1
 363. Bài số 73
  1
 364. Bài số 73
  2
 365. Bài số 74
  1
 366. Bài số 74
  1
 367. Bài số 75
  1
 368. Bài số 75
  1
 369. Bài số 76
  1
 370. Bài số 76
  1
 371. Bài số 77
  1
 372. Bài số 77
  1
 373. Bài số 78
  1
 374. Bài số 78
  1
 375. Bài số 79
  1
 376. Bài số 8
  1
 377. Bài số 80
  1
 378. Bài số 81
  1
 379. Bài số 82
  1
 380. Bài số 83
  1
 381. Bài số 83
  1
 382. Bài số 84
  1
 383. Bài số 85
  1
 384. Bài số 85
  1
 385. Bài số 86 (Lễ tạ ơn)
  3
 386. Bài số 9
  1
 387. Bản hợp đồng cuối cùng
  2
 388. Bao giờ và vì sao
  1
 389. Bờ bên kia
  1
 390. Buổi sơ khai
  1
 391. Cảm tình
  1
 392. Cảnh tượng ít người biết
  2
 393. Căn nhà
  4
 394. Cây Banyan
  2
 395. Chúc phúc
  2
 396. Cội nguồn
  3
 397. Cung cách của bé
  2
 398. Đất của người đi đày
  2
 399. Đồ chơi
  2
 400. Em là một áng mây vàng
  1
 401. Hoa Chăm-pa
  2
 402. II: Hãy đi dạo trong vườn của anh
  3
 403. IV: Nàng ở gần tim tôi
  2
 404. Kết thúc
  2
 405. Không đề
  1
 406. Khuynh hướng
  1
 407. LII: Sốt ruột, nóng lòng vì chờ đợi
  1
 408. LIV: Khi thời gian bắt đầu
  1
 409. Lời gọi
  2
 410. Lời phỉ báng
  2
 411. Lớn hơn
  2
 412. LVI: Đêm tối thật cô đơn
  2
 413. LVIII: Tạo vật tụ tập rồi cười vang
  1
 414. LX: Xin người cầm lại món tiền
  1
 415. Mây và sóng
  7
 416. Món quà
  2
 417. Một ngày xuân
  2
 418. Mười hai giờ
  2
 419. Ngày mưa
  2
 420. Người ăn cắp giấc ngủ
  1
 421. Người đưa thư xấu xa
  2
 422. Người hùng
  2
 423. Người lớn bé nhỏ
  1
 424. Người phán xử
  1
 425. Người thuỷ thủ
  2
 426. Nhà thiên văn
  2
 427. Những đoá hoa nhài đầu tiên
  3
 428. Những lời chưa nói
  1
 429. Quà tặng
  1
 430. Sự thông cảm
  1
 431. Tác giả
  3
 432. Thế giới của bé
  2
 433. Thiên thần thơ trẻ
  1
 434. Thuyền giấy
  4
 435. Thương nhân
  2
 436. Trên bờ biển
  1
 437. Trường hoa
  2
 438. V: Tôi vẫn muốn có thêm nữa
  3
 439. VIII: Hãy ghé tạm nơi đây
  1
 440. XIII: Đêm qua trong vườn
  3
 441. XIX: Sách có ghi
  1
 442. XL: Một bức thư
  1
 443. XL: Từ những ngày niên thiếu
  1
 444. XLII: Có phải em chỉ là một bức tranh
  2
 445. XLIII: Lúc chết đi
  1
 446. XLIV: Thiên đường là đâu
  4
 447. XLVII: Đại lộ
  1
 448. XLVIII: Tôi đi trên đường cũ
  2
 449. Xứ thần tiên
  2
 450. XVI: Nàng ở đây
  1
 451. XVIII: Đời em sẽ đầy lo âu
  2
 452. XXII: Tôi sẵn sàng hy sinh
  1
 453. XXVIII: Tôi mơ
  1
 454. XXVIII: Tôi nằm mơ thấy
  1
 455. XXXIX: Sau mắt tôi
  1