254.36
Nước: Ấn Độ
458 bài thơ
43 người thích

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ thích nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Sarojini Naidu (2 bài)
- Harivansh Rai Bachchan (1 bài)
- Sarveshvar Dayal Saxena (5 bài)
- Ashok Vajpeyi (1 bài)
- Nanak (2 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Đỗ Khánh Hoan (210 bài)
- Đào Xuân Quý (61 bài)
- Bằng Việt (13 bài)
- Ngọc Châu (8 bài)
- Đông Hồ (2 bài)
Tạo ngày 24/06/2005 19:12 bởi Vanachi, đã sửa 5 lần, lần cuối ngày 12/06/2008 02:43 bởi Cammy
Rabindranath Tagore (1861-1941) là nhà thơ, nhà văn, nhà viết kịch, nhạc sĩ và hoạ sĩ Ấn Độ, giải Nobel Văn học năm 1913. Là con thứ mười bốn của một điền chủ - nhà cải cách tôn giáo giàu có. Ông đi học ở trường một thời gian ngắn; về sau học ở nhà với cha. 8 tuổi, R. Tagore nổi tiếng giỏi văn nhất vùng Bengal; 13 tuổi có thể sáng tác nhạc, hoạ, đọc sách cổ bằng tiếng Phạn và dịch kịch Shakespeare; 17 tuổi sang Anh du học; năm 1880, trở về ấn Độ, viết vở nhạc kịch đầu tiên. Năm 1910 ra đời tiểu thuyết sáng giá nhất của R. Tagore - Gora - ủng hộ tính nhẫn nại tôn giáo và chính trị. Năm 49 tuổi R. Tagore xuất bản Gitanjali (theo tiếng Bengal có nghĩa là Lời dâng). Thi phẩm này là lí do cho việc đề cử trao giải Nobel Văn học năm 1913, được cả thế giới công nhận là kỳ công thứ ha…

 

 1. Ai đó
  1
 2. Bài hát của cha • My song
  1
 3. Bài số 001 • 001
  2
 4. Bài số 001 • Poem 1
  3
 5. Bài số 002 • Poem 2
  2
 6. Bài số 002 • 002
  1
 7. Bài số 003 • Poem 3
  3
 8. Bài số 003 • 003
  1
 9. Bài số 004 • Poem 4
  1
 10. Bài số 004 • 004
  1
 11. Bài số 005 • Poem 5
  1
 12. Bài số 005 • 005
  1
 13. Bài số 006 • Poem 6
  4
 14. Bài số 006 • 006
  1
 15. Bài số 007 • Poem 7
  1
 16. Bài số 007 • 007
  1
 17. Bài số 008 • Poem 8
  1
 18. Bài số 009 • Poem 9
  1
 19. Bài số 01 • 01
  2
 20. Bài số 01 • 01
  3
 21. Bài số 01 • 01
  1
 22. Bài số 01 • 01
  1
 23. Bài số 01 • 01
  1
 24. Bài số 010 • Poem 10
  1
 25. Bài số 011 - Thượng đế là lao động • Poem 011
  3
 26. Bài số 012 • Poem 12
  1
 27. Bài số 013 • Poem 13
  1
 28. Bài số 014 • Poem 14
  1
 29. Bài số 015 • Poem 15
  1
 30. Bài số 016 • Poem 16
  1
 31. Bài số 016 • 016
  2
 32. Bài số 017 • Poem 17
  1
 33. Bài số 018 • Poem 18
  1
 34. Bài số 018 • 018
  1
 35. Bài số 019 • Poem 19
  1
 36. Bài số 02 • 02
  2
 37. Bài số 02 • 02
  3
 38. Bài số 02 • 02
  1
 39. Bài số 02 • 02
  2
 40. Bài số 020 • Poem 20
  2
 41. Bài số 021 • Poem 21
  1
 42. Bài số 022 • Poem 22
  1
 43. Bài số 023 • Poem 23
  2
 44. Bài số 023 • 023
  1
 45. Bài số 024 • Poem 24
  1
 46. Bài số 025 • Poem 25
  1
 47. Bài số 026 • Poem 26
  1
 48. Bài số 027 • Poem 27
  1
 49. Bài số 027 • 027
  1
 50. Bài số 028 • Poem 28
  2
 51. Bài số 028 • 028
  1
 52. Bài số 029 • Poem 29
  2
 53. Bài số 03 • 03
  1
 54. Bài số 03 • 03
  1
 55. Bài số 03 • 03
  1
 56. Bài số 03 • 03
  1
 57. Bài số 03 • 03
  1
 58. Bài số 030 • Poem 30
  1
 59. Bài số 031 • Poem 31
  2
 60. Bài số 031 • 031
  2
 61. Bài số 032 • Poem 32
  1
 62. Bài số 033 • Poem 33
  1
 63. Bài số 034 • Poem 34
  1
 64. Bài số 034 • 034
  2
 65. Bài số 035 • Poem 35
  2
 66. Bài số 036 • Poem 36
  3
 67. Bài số 037 • Poem 37
  1
 68. Bài số 038 • Poem 38
  2
 69. Bài số 039 • Poem 39
  2
 70. Bài số 04 • 04
  1
 71. Bài số 04 • 04
  1
 72. Bài số 04 • 04
  1
 73. Bài số 04 • 04
  2
 74. Bài số 040 • Poem 40
  1
 75. Bài số 041 • Poem 41
  1
 76. Bài số 042 • Poem 42
  1
 77. Bài số 043 • Poem 43
  1
 78. Bài số 043 • 043
  1
 79. Bài số 044 • Poem 44
  2
 80. Bài số 045 • Poem 45
  1
 81. Bài số 045 • 045
  1
 82. Bài số 046 • Poem 46
  1
 83. Bài số 047 • Poem 47
  1
 84. Bài số 048 • Poem 48
  1
 85. Bài số 049 • Poem 49
  1
 86. Bài số 05 • 05
  2
 87. Bài số 05 • 05
  1
 88. Bài số 05 • 05
  1
 89. Bài số 05 • 05
  1
 90. Bài số 050 • Poem 50
  1
 91. Bài số 051 • Poem 51
  1
 92. Bài số 052 • Poem 52
  1
 93. Bài số 053 • Poem 53
  1
 94. Bài số 054 • Poem 54
  1
 95. Bài số 055 • Poem 55
  1
 96. Bài số 056 • Poem 56
  1
 97. Bài số 057 • Poem 57
  1
 98. Bài số 058 • Poem 58
  1
 99. Bài số 058 • 058
  2
 100. Bài số 059 • Poem 59
  1
 101. Bài số 06 • 06
  1
 102. Bài số 06 • 06
  1
 103. Bài số 06 • 06
  1
 104. Bài số 060 • Poem 60
  1
 105. Bài số 061 • Poem 61
  1
 106. Bài số 062 • Poem 62
  1
 107. Bài số 063 • Poem 63
  1
 108. Bài số 064 • Poem 64
  1
 109. Bài số 065 • Poem 65
  1
 110. Bài số 066 • Poem 66
  1
 111. Bài số 067 • Poem 67
  1
 112. Bài số 067 • 067
  2
 113. Bài số 068 • Poem 68
  1
 114. Bài số 069 • Poem 69
  1
 115. Bài số 07 • 07
  1
 116. Bài số 07 • 07
  1
 117. Bài số 07 • 07
  1
 118. Bài số 070 • Poem 70
  1
 119. Bài số 071 • Poem 71
  1
 120. Bài số 072 • Poem 72
  1
 121. Bài số 073 • Poem 73
  1
 122. Bài số 074 • Poem 74
  1
 123. Bài số 075 • Poem 75
  1
 124. Bài số 076 • Poem 76
  1
 125. Bài số 077 • Poem 77
  1
 126. Bài số 078 • Poem 78
  1
 127. Bài số 078 • 078
  2
 128. Bài số 079 • Poem 79
  1
 129. Bài số 08 • 08
  1
 130. Bài số 08 • 08
  2
 131. Bài số 08 • 08
  2
 132. Bài số 08 • 08
  2
 133. Bài số 080 • Poem 80
  1
 134. Bài số 081 • Poem 81
  1
 135. Bài số 082 • Poem 82
  1
 136. Bài số 083 • Poem 83
  1
 137. Bài số 084 • Poem 84
  1
 138. Bài số 085 • Poem 85
  1
 139. Bài số 086 • Poem 86
  1
 140. Bài số 087 • Poem 87
  2
 141. Bài số 088 • 088
  2
 142. Bài số 088 • Poem 88
  1
 143. Bài số 089 • Poem 89
  1
 144. Bài số 09 • 09
  1
 145. Bài số 09 • 09
  1
 146. Bài số 09 • 09
  1
 147. Bài số 09 • 09
  1
 148. Bài số 090 • Poem 90
  1
 149. Bài số 091 • Poem 91
  1
 150. Bài số 092 • Poem 92
  1
 151. Bài số 093 • Poem 93
  1
 152. Bài số 094 • Poem 94
  1
 153. Bài số 095 • Poem 95
  1
 154. Bài số 096 • Poem 96
  1
 155. Bài số 097 • Poem 97
  1
 156. Bài số 098 • Poem 98
  1
 157. Bài số 099 • Poem 99
  1
 158. Bài số 1 • 1
  1
 159. Bài số 10 • 10
  1
 160. Bài số 10 • 10
  1
 161. Bài số 10 • 10
  1
 162. Bài số 10 • 10
  1
 163. Bài số 100 • Poem 100
  1
 164. Bài số 101 • Poem 101
  2
 165. Bài số 101 • 101
  2
 166. Bài số 102 • Poem 102
  1
 167. Bài số 103 • Poem 103
  1
 168. Bài số 11 • 11
  2
 169. Bài số 11 • 11
  1
 170. Bài số 11 • 11
  1
 171. Bài số 118 • 118
  2
 172. Bài số 12 • 12
  1
 173. Bài số 12 • 12
  2
 174. Bài số 12 • 12
  1
 175. Bài số 123 • 123
  2
 176. Bài số 126 • 126
  2
 177. Bài số 13 • 13
  1
 178. Bài số 13 • 13
  1
 179. Bài số 13 • 13
  1
 180. Bài số 13 • 13
  1
 181. Bài số 14 • 14
  1
 182. Bài số 14 • 14
  1
 183. Bài số 14 • 14
  1
 184. Bài số 15 • 15
  1
 185. Bài số 15 • 15
  1
 186. Bài số 15 • 15
  1
 187. Bài số 16 • 16
  9
 188. Bài số 16 • 16
  1
 189. Bài số 16 • 16
  1
 190. Bài số 160 • 160
  2
 191. Bài số 17 • 17
  1
 192. Bài số 17 • 17
  1
 193. Bài số 17 • 17
  1
 194. Bài số 176 • 176
  2
 195. Bài số 18 • 18
  1
 196. Bài số 18 • 18
  1
 197. Bài số 18 • 18
  1
 198. Bài số 19 • 19
  2
 199. Bài số 19 • 19
  1
 200. Bài số 19 • 19
  1
 201. Bài số 191 • 191
  2
 202. Bài số 2 • 2
  1
 203. Bài số 20 • 20
  1
 204. Bài số 20 • 20
  1
 205. Bài số 20 • 20
  1
 206. Bài số 21 • 21
  1
 207. Bài số 21 • 21
  1
 208. Bài số 21 • 21
  1
 209. Bài số 22 • 22
  2
 210. Bài số 22 • 22
  1
 211. Bài số 22 • 22
  1
 212. Bài số 23 • 23
  1
 213. Bài số 23 • 23
  1
 214. Bài số 23 • 23
  1
 215. Bài số 23 • 23
  1
 216. Bài số 24 • 24
  3
 217. Bài số 24 • 24
  1
 218. Bài số 24 • 24
  1
 219. Bài số 25 • 25
  1
 220. Bài số 25 • 25
  1
 221. Bài số 25 • 25
  1
 222. Bài số 26 • 26
  1
 223. Bài số 26 • 26
  1
 224. Bài số 26 • 26
  1
 225. Bài số 27 • 27
  2
 226. Bài số 27 • 27
  1
 227. Bài số 27 • 27
  1
 228. Bài số 278 • 278
  2
 229. Bài số 28 • 28
  4
 230. Bài số 28 • 28
  1
 231. Bài số 28 • 28
  1
 232. Bài số 29 • 29
  3
 233. Bài số 29 • 29
  1
 234. Bài số 29 • 29
  1
 235. Bài số 3 • 3
  1
 236. Bài số 30 • 30
  2
 237. Bài số 30 • 30
  1
 238. Bài số 30 • 30
  1
 239. Bài số 31 • 31
  4
 240. Bài số 31 • 31
  1
 241. Bài số 31 • 31
  1
 242. Bài số 32 • 32
  1
 243. Bài số 32 • 32
  1
 244. Bài số 32 • 32
  1
 245. Bài số 323 • 323
  3
 246. Bài số 326 • 326
  2
 247. Bài số 33 • 33
  1
 248. Bài số 33 • 33
  1
 249. Bài số 33 • 33
  1
 250. Bài số 34 • 34
  2
 251. Bài số 34 • 34
  1
 252. Bài số 34 • 34
  1
 253. Bài số 35 • 35
  1
 254. Bài số 35 • 35
  1
 255. Bài số 35 • 35
  1
 256. Bài số 36 • 36
  1
 257. Bài số 36 • 36
  1
 258. Bài số 36 • 36
  1
 259. Bài số 37 • 37
  1
 260. Bài số 37 • 37
  1
 261. Bài số 37 • 37
  1
 262. Bài số 38 • 38
  1
 263. Bài số 38 • 38
  1
 264. Bài số 38 • 38
  1
 265. Bài số 38 • 38
  1
 266. Bài số 39 • 39
  2
 267. Bài số 39 • 39
  1
 268. Bài số 39 • 39
  1
 269. Bài số 4 • 4
  1
 270. Bài số 40 • 40
  1
 271. Bài số 40 • 40
  1
 272. Bài số 40 • 40
  1
 273. Bài số 41 • 41
  1
 274. Bài số 41 • 41
  1
 275. Bài số 41 • 41
  1
 276. Bài số 42 • 42
  1
 277. Bài số 42 • 42
  1
 278. Bài số 42 • 42
  1
 279. Bài số 43 • 43
  1
 280. Bài số 43 • 43
  1
 281. Bài số 43 • 43
  1
 282. Bài số 44 • 44
  1
 283. Bài số 44 • 44
  1
 284. Bài số 44 • 44
  1
 285. Bài số 45 • 45
  1
 286. Bài số 45 • 45
  1
 287. Bài số 45 • 45
  1
 288. Bài số 46 • 46
  1
 289. Bài số 46 • 46
  1
 290. Bài số 46 • 46
  1
 291. Bài số 47 • 47
  3
 292. Bài số 47 • 47
  1
 293. Bài số 47 • 47
  1
 294. Bài số 47 • 47
  1
 295. Bài số 48 • 48
  1
 296. Bài số 48 • 48
  1
 297. Bài số 48 • 48
  1
 298. Bài số 49 • 49
  2
 299. Bài số 49 • 49
  1
 300. Bài số 49 • 49
  1
 301. Bài số 5 • 5
  1
 302. Bài số 50 • 50
  2
 303. Bài số 50 • 50
  1
 304. Bài số 50 • 50
  1
 305. Bài số 51 • 51
  2
 306. Bài số 51 • 51
  1
 307. Bài số 51 • 51
  1
 308. Bài số 52 • 52
  2
 309. Bài số 52 • 52
  1
 310. Bài số 52 • 52
 311. Bài số 53 • 53
  1
 312. Bài số 53 • 53
  1
 313. Bài số 53 • 53
  1
 314. Bài số 54 • 54
  2
 315. Bài số 54 • 54
  1
 316. Bài số 54 • 54
  1
 317. Bài số 55 • 55
  1
 318. Bài số 55 • 55
  1
 319. Bài số 56 • 56
  1
 320. Bài số 56 • 56
  1
 321. Bài số 56 • 56
  1
 322. Bài số 57 • 57
  4
 323. Bài số 57 • 57
  1
 324. Bài số 58 • 58
  1
 325. Bài số 58 • 58
  1
 326. Bài số 59 • 59
  1
 327. Bài số 59 • 59
  1
 328. Bài số 6 • 6
  1
 329. Bài số 60 • 60
  1
 330. Bài số 60 • 60
  1
 331. Bài số 60 • 60
  1
 332. Bài số 61 • 61
  2
 333. Bài số 61 • 61
  1
 334. Bài số 61 • 61
  1
 335. Bài số 62 • 62
  3
 336. Bài số 62 • 62
  1
 337. Bài số 62 • 62
  1
 338. Bài số 63 • 63
  1
 339. Bài số 63 • 63
  1
 340. Bài số 64 • 64
  1
 341. Bài số 64 • 64
  1
 342. Bài số 64 • 64
  1
 343. Bài số 64 • 64
  1
 344. Bài số 65 • 65
  1
 345. Bài số 65 • 65
  1
 346. Bài số 66 • 66
  1
 347. Bài số 66 • 66
  1
 348. Bài số 67 • 67
  1
 349. Bài số 67 • 67
  1
 350. Bài số 68 • 68
  1
 351. Bài số 68 • 68
  1
 352. Bài số 69 • 69
  1
 353. Bài số 69 • 69
  1
 354. Bài số 7 • 7
  1
 355. Bài số 70 • 70
  1
 356. Bài số 70 • 70
  1
 357. Bài số 70 • 70
  1
 358. Bài số 71 • 71
  1
 359. Bài số 71 • 71
  1
 360. Bài số 72 • 72
  1
 361. Bài số 72 • 72
  1
 362. Bài số 73 • 73
  2
 363. Bài số 73 • 73
  1
 364. Bài số 73 • 73
  1
 365. Bài số 74 • 74
  1
 366. Bài số 74 • 74
  1
 367. Bài số 75 • 75
  1
 368. Bài số 75 • 75
  1
 369. Bài số 76 • 76
  1
 370. Bài số 76 • 76
  1
 371. Bài số 77 • 77
  1
 372. Bài số 77 • 77
  1
 373. Bài số 78 • 78
  1
 374. Bài số 78 • 78
  1
 375. Bài số 79 • 79
  1
 376. Bài số 8 • 8
  1
 377. Bài số 80 • 80
  1
 378. Bài số 81 • 81
  1
 379. Bài số 82 • 82
  1
 380. Bài số 83 • 83
  1
 381. Bài số 83 • 83
  1
 382. Bài số 84 • 84
  1
 383. Bài số 85 • 85
  2
 384. Bài số 85 • 85
  1
 385. Bài số 86 (Lễ tạ ơn) • 86
  3
 386. Bài số 9 • 9
  1
 387. Bản hợp đồng cuối cùng • The last bargain
  2
 388. Bao giờ và vì sao • When and why
  1
 389. Bờ bên kia • The further bank
  1
 390. Buổi sơ khai • The beginning
  1
 391. Cảm tình • Sympathy
  1
 392. Cảnh tượng ít người biết • The unheeded pageant
  2
 393. Căn nhà • The home
  4
 394. Cây Banyan • The Banyan tree
  2
 395. Chúc phúc • Benediction
  2
 396. Cội nguồn • The source
  3
 397. Cung cách của bé • Baby's way
  2
 398. Đất của người đi đày • The land of the exile
  2
 399. Đồ chơi • Playthings
  2
 400. Em là một áng mây vàng
  1
 401. Hoa Chăm-pa • The champa flower
  2
 402. II: Hãy đi dạo trong vườn của anh • II: Come to my garden walk
  3
 403. IV: Nàng ở gần tim tôi • IV: She is near to my heart
  2
 404. Kết thúc • The end
  2
 405. Không đề
  1
 406. Khuynh hướng • Vocation
  1
 407. LII: Sốt ruột, nóng lòng vì chờ đợi • LII: Tired of waiting
  1
 408. LIV: Khi thời gian bắt đầu • LIV: In the beginning of time
  1
 409. Lời gọi • The recall
  2
 410. Lời phỉ báng • Defamation
  2
 411. Lớn hơn • Superior
  2
 412. LVI: Đêm tối thật cô đơn • LVI: The evening was lonely
  2
 413. LVIII: Tạo vật tụ tập rồi cười vang • LVIII: Things throng and laugh
  1
 414. LX: Xin người cầm lại món tiền • LX: Take back your coins
  1
 415. Mây và sóng • Clouds and waves
  7
 416. Món quà • The gift
  3
 417. Một ngày xuân • One day in spring
  3
 418. Mười hai giờ • Twelve o'clock
  2
 419. Ngày mưa • The rainy day
  2
 420. Người ăn cắp giấc ngủ • Sleep-stealer
  1
 421. Người đưa thư xấu xa • The wicked postman
  2
 422. Người hùng • The hero
  2
 423. Người lớn bé nhỏ • The little big man
  1
 424. Người phán xử • The judge
  1
 425. Người thuỷ thủ • The sailor
  2
 426. Nhà thiên văn • The astronomer
  2
 427. Những đoá hoa nhài đầu tiên • The first jasmines
  3
 428. Những lời chưa nói
  1
 429. Nụ hôn • The kiss
  1
 430. Quà tặng • Gift
  1
 431. Sự thông cảm • Sympathy
  1
 432. Tác giả • Authorship
  3
 433. Thế giới của bé • Baby's world
  2
 434. Thiên thần thơ trẻ • The child-angel
  1
 435. Thơ về tình yêu • Poems on love
  1
 436. Thuyền giấy • Paper boats
  4
 437. Thương nhân • The merchant
  2
 438. Tình yêu bất tận • Unending love
  1
 439. Trên bờ biển • On the seashore
  1
 440. Trường hoa • The flower-school
  2
 441. V: Tôi vẫn muốn có thêm nữa • V: I would ask for still more
  3
 442. VIII: Hãy ghé tạm nơi đây • VIII: There is room for you
  1
 443. XIII: Đêm qua trong vườn • XIII: Last night in the garden
  3
 444. XIX: Sách có ghi • XIX: It is written in the book
  1
 445. XL: Một bức thư • XL: A message came
  1
 446. XL: Từ những ngày niên thiếu • XL: A message came
  1
 447. XLII: Có phải em chỉ là một bức tranh • XLII: Are you a mere picture
  2
 448. XLIII: Lúc chết đi • XLIII: Dying
  1
 449. XLIV: Thiên đường là đâu • XLIV: Where is heaven
  4
 450. XLVII: Đại lộ • XLVII: The road is
  1
 451. XLVIII: Tôi đi trên đường cũ • XLVIII: I travelled the old road
  2
 452. Xứ thần tiên • Fairyland
  2
 453. XVI: Nàng ở đây • XVI: She dwelt here
  1
 454. XVIII: Đời em sẽ đầy lo âu • XVIII: Your days will be full of cares
  2
 455. XXII: Tôi sẵn sàng hy sinh • XXII: I shall gladly suffer
  1
 456. XXVIII: Tôi mơ • XXVIII: I dreamt
  1
 457. XXVIII: Tôi nằm mơ thấy • XXVIII: I dreamt
  1
 458. XXXIX: Sau mắt tôi • XXXIX: There is a looker-on
  1