Chưa có đánh giá nào
4 bài trả lời: 2 bản dịch, 2 thảo luận

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi estrange vào 16/04/2008 13:09

XLIV: Where is heaven

Where is heaven? you ask me, my child,-the sages tell us it is
beyond the limits of birth and death, unswayed by the rhythm of day
and night; it is not of the earth.

But your poet knows that its eternal hunger is for time and
space, and it strives evermore to be born in the fruitful dust.
Heaven is fulfilled in your sweet body, my child, in your
palpitating heart.

The sea is beating its drums in joy, the flowers are a-tiptoe
to kiss you. For heaven is born in you, in the arms of the mother-
dust.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

Thiên đường là đâu? Con hỏi cha.
Các nhà hiền triết bảo chúng ta thiên đường ở ngoài biên giới của sống và chết, nó không bị lay động bởi nhịp điệu của ngày và đêm, nó không ở nơi trái đất này.
Nhưng nhà thơ biết rằng nỗi khao khát vô tận của thiên đường là thời gian và khoảng không, và nó luôn khao khát được sinh ra trong cát bụi tốt tươi.
Thiên đường ở trong cơ thể ngọt ngào của con, con ơi, ở trong trái tim thổn thức của con.
Biển cả rung trống hân hoan,, những bông hoa nhón chân để hôn con. Và thiên đường được sinh ra trong con, ở trong vòng tay của mẹ-cát bụi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Khánh Hoan

Con yêu, con hỏi, trời ở đâu – thánh nhân dạy cha con mình trời ở ngoài biên giới tử sinh, thản nhiên trước nhịp ngày đêm trôi chảy, và không thuộc trái đất này, con yêu.

Nhưng thi sĩ của con lại bảo trời vẫn hằng mơ ước sinh ra trong bụi đất phì nhiêu, và niềm khao khát trời muôn đời tìm kiếm ấy là không gian cùng với thời gian. Thân xác con thơm tho, trái tim con rạo rực ấy là chứa đầy chất trời đấy, con yêu.

Biển hân hoan rạo nhạc, ngàn hoa nghển cao hôn yêu con. Vì lẽ, sinh ra trời đã ở trong con, trong cánh tay mẹ đất dịu hiền, con ạ.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Thứ tự

Em thấy bài này nhiều nơi ghi là bài số 49 chứ không phải 44 ạ :)

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Tl bài thơ Thiên đường là đâu

con của Tagore chết trước ông

Hoàng hôn độc ẩm say men rượu
Bán dạ cô bôi đắng vị trà
Chưa có đánh giá nào
Trả lời