25.00
103 bài thơ
Tạo ngày 24/06/2005 19:27 bởi Vanachi, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 16/04/2008 19:52 bởi Vanachi
Những bài thơ từ tập "Thơ dâng" (hay "Lời dâng") của tác giả.