Chưa có đánh giá nào
6 bài thơ
Tạo ngày 27/09/2015 05:13 bởi hongha83
Tác phẩm gồm 130 bài thơ được viết rải rác từ năm 1886 đến năm 1941 do Tagore tự dịch sang Anh ngữ. Phần lớn các bài chưa in thành sách và đăng báo.