Nếu con chỉ là con chó con chứ không phải con của mẹ, mẹ yêu, liệu mẹ có nói “Không” với con khi con gắng ăn từ đĩa thức ăn của mẹ không?

Mẹ có đuổi con đi và nói với con, “Đi đi, chó con hư đốn?”

Nếu thế thì mẹ đi đi! Con sẽ không bao giờ đến với mẹ khi mẹ gọi con, và sẽ không bao giờ để mẹ cho con ăn nữa.

Nếu con chỉ là một con vẹt xanh nhỏ bé, chứ không phải con của mẹ, mẹ yêu, mẹ có xích con lại để con khỏi bay đi không?

Mẹ có vẫy ngón tay trước mặt con và nói, “Đồ chim vô ơn! Nó gặm vào xích của mình suốt ngày đêm?”

Nếu thế thì mẹ đi đi! Con sẽ chạy vào trong rừng; con sẽ không bao giờ để mẹ ôm con trong tay lần nữa