Chưa có đánh giá nào
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi estrange vào 19/04/2008 12:47

The sailor

The boat of the boatman Madhu is moored at the wharf of Rajgunj.

It is uselessly laden with jute, and has been lying there idle for ever so long.

If he would only lend me his boat, I should man her with a hundred oars, and hoist sails, five or six or seven.

I should never steer her to stupid markets. I should sail the seven seas and the thirteen rivers of fairyland.

But, mother, you won't weep for me in a corner.

I am not going into the forest like Ramachandra to come back only after fourteen years.

I shall become the prince of the story, and fill my boat with whatever I like.

I shall take my friend Ashu with me. We shall sail merrily across the seven seas and the thirteen rivers of fairyland.

We shall set sail in the early morning light.

When at noontide you are bathing at the pond, we shall be in the land of a strange king.

We shall pass the ford of Tirpurni, and leave behind us the desert of Tepântar.

When we come back it will be getting dark, and I shall tell you of all that we have seen.

I shall cross the seven seas and the thirteen rivers of fairyland.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

Chiếc thuyền của thủy thủ Madhu đang đậu neo ở bến càng Rajgunj.

Thuyền chở nặng những sợi đay vô ích và nằm yên ở đấy lâu lắm rồi.

Nếu anh ta cho con mượn thuyền, con sẽ trang bị một trăm mái chèo, và dựng năm, sáu hay bảy cánh buồm.

Con sẽ không bao giờ đưa thuyền tới những chợ búa ngu ngốc. Con sẽ căng buồm đến bảy biển và mười ba sông ở xứ thần tiên.

Nhưng mẹ ơi, mẹ đừng khóc vì con trong góc tối.

Con sẽ không đi vào rừng như Ramachandra để rồi chỉ trở về sau mười bốn năm.

Con sẽ thành hoàng tử trong truyện cổ, và sẽ chất đầy thuyền với những gì con thích.

Con sẽ đưa Ashu bạn con đi theo. Chúng con sẽ vui vẻ căng buồm vượt qua bảy biển và mười ba sông ở xứ thần tiên.

Chúng con sẽ căng buồm đi trong ánh bình minh.

Khi tới trưa, mẹ đang tắm trong ao, chúng con đã đến miền đất của một vị vua lạ.

Chúng con sẽ vượt qua khúc sông Tirpurni và để lại sau lưng hoang mạc Tepântar.

Khi chúng con trở lại, trời đã tối và con sẽ kể cho mẹ nghe những gì chúng con thấy.

Con sẽ băng qua bảy biển và mười ba sông ở xứ thần tiên.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lưu Đức Trung

Thuyền của người Madhu thả neo xuống bến Rajgunj,
chở đầy những cây đay vô dụng,
nằm im lìm biếng lười đã bao ngày.
Nếu ông ấy cho con mượn thuyền,
Còn sẽ làm thêm trăm cái chèo
Và dựng lên năm, sáu hoặc bảy cánh buồm.
Con sẽ không bao giờ chèo thuyền đến những cái chợ ngớ ngẩn,
Con sẽ giong buồm đi khắp
Bảy biển mười ba sông của xứ sở thần tiên.
Nhưng mẹ ơi, mẹ đừng sụt sùi khóc lóc
Trong xó tối cô đơn,
Con cũng không dại vào rừng sâu
biền biệt mười bốn năm trời như chàng Rama,
Con sẽ về trở thành hoàng tử trong truyện kể,
và trên thuyền con sẽ chở đầy những thứ mình yêu thích.
Con sẽ đem bạn Ashu cùng đi,
Chúng con vui sướng giong buồm vượt qua
bảy biển mười ba sông của xứ sở thần tiên.
Chúng con sẽ kéo buồm lên trong ánh sáng bình minh.
Buổi trưa lúc mẹ tắm trong ao,
Chúng con sẽ chèo thuyền qua con sông cạn Tirpurni
Và bỏ lại đằng sau hoang mạc Tepântar.
Khi thuyền trở về trời đã xẩm tối,
và con sẽ kể mẹ nghe những điều trông thấy.
Con đã vượt qua bảy biển mười ba sông của xứ sở thần tiên.


Nguồn: Thơ R.Tagore, NXB Văn học, 2009
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời