Lặng nghe ngôn ngữ của môi
Hai người đang uống cạn lời tim nhau
Môi đi tìm chốn khát khao
Cùng hành hương đến nơi giao ước đời.

Cuốn theo tình luật muôn đời
Đê mê chất ngất rã rời môi nhau
Môi hoang dại trút cấu cào
Trên phần thân thể mong chào đón nhau.

Tình ca viết chữ chuốt trau
Đẹp như thư pháp môi trao cho người.
Hái hoa bằng đôi cánh môi
Đem xâu chuỗi lại cột đời mai sau.

Cho môi trao hết ngọt ngào
Chiếc giường hôn phối đỏ màu uyên ương.