Em là một áng mây vàng,
Trôi trên trời mộng, mơ màng của anh.
Mải mê khắc hoạ dáng hình,
Tượng em tạc bởi khối tình của anh.
Của anh, em của riêng anh,
Em trong những giấc mơ lành vô biên.

Gót em thấp thoáng đỏ lên,
Trong lung linh lửa tình em mặn nồng.
Em đi giữa tiếng tơ lòng,
Lượm lời anh hát nhuộm hồng chiều hôm
Môi em ngọt đắng rượu buồn,
Bởi men đau khổ không lường của anh.
Của anh, em của riêng anh,
Em trong những giấc mơ lành cô đơn.

Đắm say chiều đổ hoàng hôn
Màn đêm phủ khắp, lối mòn khoảng không.
Bóng em rợp giữa mêng mông,
Suốt tầm nhìn chỉ thấy hồng dáng em.
Yêu em anh bắt lấy em,
Bọc trong lưới nhạc êm đềm của anh.
Của anh, em của riêng anh,
Em trong những giấc mơ xanh vĩnh hằng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.