Bạn đồng hành của con đường,
Đây là lời cầu chúc từ những lữ khách của tôi gửi đến người.
Ôi Chúa tể của nỗi đoạn trường, của biệt ly và mất mát, của nỗi ảm đạm ngày tàn,
Lời cầu chúc từ căn nhà đổ nát hướng về người!
Ánh sáng ban mai,
Mặt trời chiếu trên ngày vĩnh cửu,
Lời cầu chúc từ niềm hy vọng bất diệt hướng về người!
Hỡi người dẫn đường,
Tôi lang thang trên con đường vô tận,
Lời cầu chúc từ kẻ bộ hành này hướng về người.

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.