Khi tim tôi không còn âu yếm hôn người, ôi thế gian, ánh sáng của người để vuột mất vẻ huy hoàng viên mãn và bên ngọn đèn, bầu trời của người thao thức thâu đêm.
Tim tôi đến bên người mang theo lời hát, những lời thầm thì lại qua, rồi nàng quàng vòng hoa quanh cổ người.
Tôi biết nàng đã trao người báu vật được người trân trọng như những ánh sao.

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.