Tôi đã xem người tấu lên khúc nhạc giữa vũ trường cuộc đời; trong chồi non chợt nhú mùa xuân người cất tiếng cười chào đón tôi; và tôi nằm nghe lời thầm thì của người trên cỏ hoa đồng nội.
Bọn trẻ mang đến nhà tôi lời nhắn hy vọng từ người, và phụ nữ mang đến khúc nhạc tình yêu.
Giờ đây bên bờ biển tôi đợi chờ người cùng cái chết, để thấy cuộc đời còn neo lại trên bài ca của những ánh sao đêm.

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.