Khi ngươi đưa chiếc đèn lên trời
nó sẽ hắt ánh sáng xuống mặt ta
và bóng của nó sẽ ngả xuống mình ngươi.
Khi ta đặt ngọn đèn trong trái tim ta
Ánh sáng của nó sẽ ngả xuống mình ngươi,
còn ta, thì bị bỏ rơi lại đằng sau
trong bóng tối.


Nguồn: Thơ R.Tagore, NXB Văn học, 2009
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.