Hãy giải thoát tôi ra khỏi hình bóng của riêng tôi, Đức Chúa Trời, ra khỏi những thất vọng và lầm lạc của đời tôi.
Bởi đêm là bóng tối và người hành hương của người bị đui mù.
Người hãy nắm lấy tay tôi.
Người hãy giải thoát cho tôi ra khỏi nỗi tuyệt vọng.
Hãy thắp lên ngọn đèn phiền muộn leo lét của tôi bằng ngọn lửa của người.
Hãy đánh thức sức mạnh mệt mỏi của tôi ra khỏi giấc ngủ của nó.
Đừng để tôi chần chừ sau những mất mát của tôi.
Hãy để con đường cất lời ca cho tôi về ngôi nhà theo mỗi bước chân đi.
Bởi đêm là bóng tối và người hành hương của người bị đui mù.
Người hãy nắm lấy tay tôi.


Nguồn: Thơ R.Tagore, NXB Văn học, 2009
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.