Cây đàn của người có rất nhiều dây, xin cho tôi thêm sợi dây của mình trong đó.
Để khi người gảy lên những hợp âm, trái tim tôi cất tiếng và đời tôi hòa với bài ca của người làm một.
Người có vô vàn vì sao, xin cho tôi thêm ngọn đèn nhỏ của mình trong đó.
Để trong điệu nhảy của đêm hội ánh sáng, trái tim tôi rộn ràng và đời tôi hòa với nụ cười của người làm một.

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.