Hãy đến làm bạn với người khi người lao động cùng những ai đang lao động.
Hãy ngồi chung quanh khi người chơi cuộc chơi của chính mình.
Hãy đi theo lúc người diễu hành, để nhịp bước hòa cùng điệu trống.
Lao vào buổi chợ tử sinh -
Bởi nơi đó có người, giữa đám đông hỗn độn.
Đừng chồn chân trên hành trình qua những ngọn đồi gai góc hiu quạnh.
Bởi lời gọi của người vọng trên mỗi bước chân và chúng ta biết đó chính là tình yêu lên tiếng.

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.