Người đã cho chúng tôi được sống
Xin hãy cho chúng tôi được giữ cái vinh dự này
bằng tất cả sức mạnh và ý chí của chúng tôi
Bởi vinh quang của người là đặt trên cái vinh quang của chúng tôi tồn tại
Cho nên, nhân danh người, chúng tôi chống lại
cường quyền muốn cắm lá cờ của nó lên tâm hồn chúng tôi
Xin hãy cho chúng tôi dược biết rằng ánh sáng của người
sẽ nhạt mờ trong lòng kẻ mang sự ràng buộc tới như một lời thoá mạ
Rằng cuộc đời khi nó đã yếu đi
sẽ e sợ nhường ngôi cho phi chân lý
Bởi yếu đuối là tên phản bội nó lừa bịp hồn ta
Xin cho chúng tôi gửi đến người lời cầu nguyện này đây
Hãy cho chúng tôi có đủ uy quyền cưỡng lại lạc thú
ở nơi nào nó nô dịch chúng tôi
Và nâng lên đến tận người nỗi sầu muộn của chúng tôi
như mùa hè nâng mặt trời trưa lên vậy
Xin hãy cho chúng tôi đủ mạnh để phẩm chất của chúng tôi
có thể nở hoa trong tình yêu và kết trái trong lao động
Xin hãy cho chúng tôi đủ mạnh để có thể
không thoá mạ kẻ yếu hèn và người sa sút
Để có thể giữ được cao tình yêu thương của chúng tôi
ở nơi mà tất cả sự vật chung quanh đều đắm mình trong bụi
Mượn tên tuổi của người, họ đấu tranh và chém giết vì lòng vị kỷ
Họ đấu tranh vì lòng khao khát muốn làm giàu trên máu thịt anh em
Họ đấu tranh chống lại cơn giận của người và họ chết
Nhưng xin hãy cho chúng tôi sức mạnh
để có thể đứng vững và chịu bao điều thử thách
Vì lẽ Vĩnh hằng, vì điều Chân, điều Thiện ở con người
Vì Vương quốc của người, nó là nơi kết đoàn của tất cả mọi trái tim
Từ vì Tự do nó là của Linh hồn


1917

Nguồn: Thơ Tago, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)