Tôi đã hôn cõi đời này với chân tay và đôi mắt của tôi
Tôi đã ôm nó vào lòng tôi xiết chặt nhiều lần;
Tôi đã cho những ý nghĩ của tôi tràn ngập cả ngày và đêm của nó;
cho đến lúc cõi đời này với đời tôi chỉ là một mà thôi.
- Và tôi yêu cuộc đời tôi
vì tôi yêu ánh sáng của bầu trời đã quyện chặt với tôi.
Nếu như rời bỏ cõi đời này cũng thực như là yêu mến nó.
Thì việc gặp gỡ và chia tay với cuộc đời phải có một ý nghĩa gì đây.
Nếu như tình yêu đời suy vong trong cõi chết
thì rồi sự suy vong này sẽ ăn mòn tất cả bao nhiêu sự vật
Và các vì sao cũng sẽ co ro và mờ tối dần đi.


Nguồn: Thơ R.Tagore, NXB Văn học, 2009
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.