Ta đến bên người để được vuốt ve trước khi ngày mới bắt đầu.
Để ánh mắt người ngả lên mắt ta trong chốc lát.
Để mang theo suốt ngày niềm vững tin về tình tri kỷ.
Rót đầy hồn ta nhạc điệu của người qua hết những hoang mạc xô bồ!
Để ánh dương tình yêu của người hôn lên đỉnh cao ý niệm và ngự trị trong thung lũng đời ta khi ngày mùa đã tới.

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.