Khi họ tới vây lấy ta ồn ã, họ che khuất em khỏi mắt ta.
Ta nghĩ ta sẽ mang cho em món quà cuối cùng ta có.
Giờ đây ngày đã qua, mang theo những món đồ nhận được, họ bỏ ta lại một mình.
Và ta thấy em bên cửa.
Nhưng ta chẳng còn gì để trao tặng nữa, chỉ đưa cả đôi tay hướng về em.

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.