Tôi tìm thấy một vài bức thư cũ của mình cẩn trọng ẩn trong chiếc hộp của nàng - cùng một vài món đồ chơi bé nhỏ gợi cho nàng nhớ về những trò chơi
Với một trái tim nhút nhát, nàng đã cố gắng đánh cắp những đồ vặt vãnh từ dòng thời gian hỗn độn, và nói, "Này là của riêng em!"
Ôi chao, không một ai tuyên bố giờ đây rằng họ, là người có thể ra giá với sự chăm sóc ân cần, thế nhưng họ vẫn im lặng
Rõ ràng, tình yêu trong thế gian này đã cứu nàng khỏi mất mát hoàn toàn, ví như tình yêu của nàng đã cứu những bức thư này với sự chăm sóc âu yếm


Nguồn: Mùa hái quả (thơ), Rabindranath Tagore, Bùi Xuân dịch, NXB Đà Nẵng, 2013
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)