Khoảnh khắc này đây ta thấy người ngự trên tấm thảm vàng bình minh.
Vầng dương tỏa chiếu trên mũ miện người, tinh tú sa xuống chân người, những đám đông đến nghiêng mình trước người rồi rời đi, chỉ thi nhân vẫn lặng lẽ ngồi yên trong góc.

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.