Vui lên đi!
Vì gông cùm bóng đêm đã vụn vỡ, bao giấc mơ cũng biến tan.
Những lời nói của người đã giật bỏ lớp mạng che, trong bình minh búp nụ bung xòe; người ngủ ơi, hãy bừng tỉnh giấc.
Ánh dương mang lời chúc tụng rải từ Đông dang Tây,
Và trên những thành lũy của ngục tù đổ nát trào dâng khúc ca chiến thắng.

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.