Những bông hoa đầu tiên là quà người tặng tôi sáns sớm hôm nay, và ánh sáng người khẽ khàng cũng tới.
Tôi là chú ong mê mải giữa hừng đông vàng rực của người.
Đôi cánh tôi thật lộng lẫy với những phấn hoa,
Tôi đã dự vào yến tiệc tháng Tư của người, và được giải phóng khỏi gông cùm mang trên mình như buổi bình minh thoát ra từ màn sương chỉ trong một cuộc vui đùa.

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.