Đã từ lâu đã chẳng ai ghé nhà tôi, cửa ra vào khoá kín và cửa sổ cài then; tôi nhủ thầm màn đêm sẽ thật cô đơn.
Vậy mà khi mở mắt tôi thấy bóng tối đã tiêu tan.
Tôi vùng dậy chạy ra và thấy những then cửa đã gãy nát, qua cánh cửa mở toang gió trời và ánh sáng của người vẫy tung những ngọn cờ.
Khi tôi còn là tù nhân trong nhà mình, cửa đóng, trái tim tôi từng dự tính thoát ra và phiêu du.
Giờ đây bên cánh cổng đã bị phá tan, tôi ngồi im đợi người,
Người kiềm toả tôi trong tự do.

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.