Thành luỹ vỡ ra từng mảnh, ánh sáng, giống như tiếng cười thần thánh, nổ tung. Chiến Thắng. Ôi Ánh Sáng!
Tâm điểm của đêm bị đâm thủng!
Với thanh gươm sáng chói, bạn đã cắt đôi tình trạng lộn xộn của nghi ngờ và mong muốn yếu đuối!
Chiến thắng!
Đi tới, Không Nao Núng!
Đi tới, bạn là người gây ra khiếp sợ trong sắc tái nhợt của mình
Ôi Ánh Sáng, tiếng trống khoẻ khoắn của bạn là hành khúc của lửa, và ngọn đuốc đỏ rực được giơ cao, cái chết đã chết trong một vụ nổ huy hoàng!


Nguồn: Mùa hái quả (thơ), Rabindranath Tagore, Bùi Xuân dịch, NXB Đà Nẵng, 2013
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)