Sung sướng cho tôi, được sinh trên đất nước này
và may mắn được yêu đất nước
Nếu trong kho tàng đất nước không có những báu vật cỡ hoàng vương
thì cũng chẳng hề chi
Tình yêu đầy sức sống của đất nước, đối với tôi, là đủ quý lắm rồi
Tặng phẩm tốt nhất cho lòng tôi
ngát hương từ chính những bông hoa đất nước
Và tôi chưa từng biết ở một nơi nào khác
ánh trăng lại có thể ngập lòng tôi
nhiều tình thương đến thế
Ánh sáng đầu tiên đến với mắt tôi
là từ chính bầu trời của đất nước
Và xin hãy để cho ánh sáng ấy hôn lên mắt tôi
trước khi nó phải đời đời khép chặt


Nguồn: Thơ Tago, Đào Xuân Quý chọn dịch và giới thiệu, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)