Ai đó đã bí mật để lại trong tay tôi một đóa hoa tình ái.
Ai đó lấy cắp trái tim tôi và rải khắp trời cao.
Tôi không biết phải chăng mình đã thấy anh ta hay còn đang tìm kiếm khắp nơi, và lòng này đang day dứt vì hân hoan hay đau khổ.

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.