Khi nghĩ rằng mình là khuôn mẫu của người, một hình ảnh từ cuộc đời tôi cho con người tôn kính, tôi đã mang trên mình bụi bặm, khát khao, tất cả sắc màu hoang tưởng và mơ mộng
Khi tôi hỏi người về khuôn mẫu đời tôi, một hình ảnh từ trái tim của người cho người tình yêu, người đã mang lại lửa, sức mạnh, chân lý, vẻ đẹp và sự an bình


Nguồn: Mùa hái quả (thơ), Rabindranath Tagore, Bùi Xuân dịch, NXB Đà Nẵng, 2013
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)