Đức vua không biết tôi, cho nên khi người đòi hỏi cống vật, tôi đã liều lĩnh nghĩ rằng mình sẽ ẩn nấp, để lại các món nợ chưa trả
Tôi bỏ trốn và trốn ở đằng sau công việc mỗi ngày, sau những giấc mơ đêm
Nhưng đòi hỏi của người cứ theo tôi đến từng hơi thở
Cho nên tôi đến để biết rằng tôi biết người và nhiệm vụ mà mình không thể từ chối
Bây giờ tôi mong được đặt tất cả những gì mình có trước bàn chân của người, và để hưởng được quyền lợi trong vương quốc của người


Nguồn: Mùa hái quả (thơ), Rabindranath Tagore, Bùi Xuân dịch, NXB Đà Nẵng, 2013
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)