Nếu tình yêu chối bỏ ta, sao trái tim của buổi sớm mai lại vỡ tan trong tiếng hát, và sao gió phương nam lại rải rắc những thầm thì qua các chồi non?
Nếu tình yêu chối bỏ ta, sao bóng đêm lại trìu mến âm thầm cam chịu nỗi đau của những vì tinh tú?
Và sao con tim cuồng dại này lại tuyệt vọng thả bao niềm hy vọng xuống đại dương chẳng biết đâu là bến bờ sau cuối?

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.