Bạn đặt tôi nằm trong số những người bị đánh bại
Tôi biết không phải là mình thắng, cũng không phải để rời khỏi cuộc chơi
Tôi lao xuống hồ, mặc dù, là để chìm xuống đáy
Tôi sẽ chơi các trò chơi làm hư hỏng mình
Tôi sẽ đặt cược tất cả những gì mình có, và khi bị mất đồng xu cuối cùng, tôi sẽ đặt cược chính bản thân tôi, và rồi nghĩ rằng mình sẽ chiến thắng qua thất bại hoàn toàn


Nguồn: Mùa hái quả (thơ), Rabindranath Tagore, Bùi Xuân dịch, NXB Đà Nẵng, 2013
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)