Có phải người đã tới với tôi như nỗi đau khổ của tôi?
Tôi càng phải thuỷ chung với người.
Khuôn mặt người đang bị bóng đêm che phủ, hơn hết thảy tôi càng phải ngắm nhìn người.
Theo ngọn gió của Tử Thần từ tay người hãy để cuộc sống của tôi trôi qua trong ngọn lửa.
Những giọt nước mắt chảy từ mắt tôi - hãy để chúng chảy vòng quanh chân người trong niềm sùng kính.
Và hãy để những khổ đau trong ngực lên tiếng với tôi rằng người vẫn là của tôi.


Nguồn: Thơ R.Tagore, NXB Văn học, 2009
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.