Tôi biết rằng cuộc đời này không chín rộ trong tình yêu cũng không phải đã mất đi tất cả.
Tôi biết rằng những bông hoa tàn phai trong buổi sớm mai, những dòng suối chảy lạc vào sa mạc, cũng không phải đã mất đi tất cả.
Tôi biết rằng những gì rơi lại đằng sau trong cuộc đời nặng trĩu, buồn tẻ này cũng không phải đã mất đi tất cả.
Tôi biết rằng những giấc mơ không thành hiện thực của tôi, và những âm giai không được chạm đến của tôi, đang ngưng đọng trên những sợi dây đàn luyt của người, và chúng cũng không phải đã mất đi tất cả.


Nguồn: Thơ R.Tagore, NXB Văn học, 2009
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.