Họ biết đường và đi tìm người dọc theo lối mòn chật hẹp, nhưng con thì lang thang ngoài trời đêm vì con không biết
Sự học chưa đủ để con hiểu nỗi lo lắng của người trong bóng tối, cho nên con đến trước ngưỡng cửa nhà người mà nào có hay
Những người khôn ngoan quở trách và bảo con xéo đi, vì con không theo lối mòn chật hẹp
Con quay đi trong nghi ngờ, nhưng người đã ôm chặt lấy con, và thế là lời chửi rủa của họ trở nên ầm ĩ mỗi ngày


Nguồn: Mùa hái quả (thơ), Rabindranath Tagore, Bùi Xuân dịch, NXB Đà Nẵng, 2013
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)