Phần đời đẹp nhất của tôi trong thế gian này sẽ đến từ đôi bàn tay của người: như người đã hứa
Cho nên ánh sáng của người rạng rỡ trong nước mắt của tôi
Tôi lo ngại một kẻ khác sẽ dắt mình đi vì sợ rằng người đang chờ đợi ở góc đường nào đó để dẫn lối cho tôi
Tôi ương bướng bước đi cho đến khi sự dại dột của mình xui khiến người đến bên cửa nhà tôi
Bởi lời hứa của người là phần đời đẹp nhất của tôi trong thế gian này, nó sẽ đến từ đôi bàn tay của người


Nguồn: Mùa hái quả (thơ), Rabindranath Tagore, Bùi Xuân dịch, NXB Đà Nẵng, 2013
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)