Người đã mang đến cho tôi tình yêu của người, rót đầy thế giới với những quà tặng của người.
Chúng rơi như mưa xung quanh tôi khi tôi không biết chúng, bởi trái tim tôi đang ngủ say và bóng tối là đêm đen.
Dẫu cho bị lạc trong hang động những giấc mơ của mình, tôi vẫn run lên với từng đợt sóng triều hân hoan.
Và tôi biết rằng trong sự đáp đền đối với châu ngọc từ thế giới vĩ đại của người, người đã đón nhận từ tôi một bông nhỏ bé của tình yêu vào buổi sáng khi trái tim tôi bừng thức dậy.


Nguồn: Thơ R.Tagore, NXB Văn học, 2009
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.